Cục Phòng Chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC)

Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt Nam (VAAC) trực thuộc Bộ Y tế, có trách nhiệm điều phối và thực hiện các chương trình và các hoạt động về phòng chống HIV cấp quốc gia, cụ thể là chin (09) Chương trình Hành động được xác định trong Chiến lược Quốc gia về HIV đến 2010 và tầm nhìn 2020 . Hiện tại, Giám đốc  của Cục Phòng Chống HIV/AIDS Việt Nam là ông Nguyễn Thanh Long.

Cục phòng chống HIV/AIDS phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế để đẩy mạnh các công tác phòng chống dịch HIV tại Việt Nam theo phương pháp đa ngành. Các Chương trình Hành động hiện tại bao gồm:

  1. Thông tin, Giáo dục và Truyền thông thay đổi hành vi về dự phòng và kiểm soát HIV/AIDS phối hợp với các chương trình phòng chống ma tuý, mại dâm để dự phòng lây truyền HIV/AIDS.
  2. Các can thiệp Giảm tác hại của HIV/AIDS và dự phòng lây nhiễm.
  3. Chăm sóc và Hỗ trợ cho người HIV dương tính
  4. Chương trình Giám sát, Theo dõi  và Đánh giá về HIV/AIDS.
  5. Tiếp cận Điều trị HIV/AIDS
  6. Dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con
  7. Chương trình Quản lý và Điều trị các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.
  8. An toàn truyền máu
  9. Nâng cao Năng lực về Phòng, Chống HIV/AIDS và Tăng cường Hợp tác Quốc tế
Video Top

Wolrd Aids day-UNAIDS Global Advocate for Zero Discrimination

Aung San Suu Kyi-UNAIDS Global Advocate for Zero Discrimination

Shape the Future of AIDS

UN Secretary General speaks out in strong support of the rights of LGBT people