Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ

Tám Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) đã được nhất trí thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc tháng 9 năm 2000. Cho đến nay gần 190 quốc gia thành viên đã ký vào bản cam kết thực hiện. 

Các mục tiêu này đi kèm với 18 chỉ tiêu cần đạt được trong thời gian nhất định, giúp cộng đồng quốc tế có thể dễ dàng đo được các tiến triển của mình đến thời điểm hiện tại. Theo đó, các mục tiêu sẽ phải đạt được vào năm 2015. 

Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 6 kêu gọi phòng chống HIV/AIDS và đẩy lùi sự lây lan của dịch vào năm 2015. 8 Mục tiêu Thiên Niên Kỷ bao gồm:

  1. Xóa đói tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói
  2. Đạt phổ cập giáo giục tiểu học
  3. Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế, năng lực cho phụ nữ
  4. Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em
  5. Nâng cao sức khỏe bà mẹ
  6. Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác
  7. Đảm bảo bền vững về môi trường
  8. Thiết lập mối quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển